Νέα

28-11-2018 Αναρτήθηκε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης συνεργασίας στο πλαίσιο εκτέλεσης της Πράξης «Υποστήριξη της ΑΔΙΠ – Νέα Φάση» στους άξονες προτεραιότητας 6, 8, 9
Περισσότερα...
28-11-2018 Αναρτήθηκε Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων πιστοποίησης των Εσωτερικών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών των ΑΕΙ και ΑΣΕΙ
Περισσότερα...
21-09-2018 Αναρτήθηκε η Έκθεση Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης για το έτος 2017
Περισσότερα...
09-07-2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην ΑΔΙΠ
Περισσότερα...
21-06-2018 Προκήρυξη - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας θέσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης με απόσπαση
Περισσότερα...
30-03-2018 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή νομικών υπηρεσιών στην ΑΔΙΠ
Περισσότερα...
30-01-2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης συνεργασίας στο πλαίσιο εκτέλεσης της Πράξης «Υποστήριξη της ΑΔΙΠ – Νέα Φάση»
Περισσότερα...
30-01-2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην ΑΔΙΠ
Περισσότερα...
19-01-2018 Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων πιστοποίησης των Εσωτερικών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών των ΑΕΙ
Περισσότερα...
05-12-2017 Προκήρυξη θέσης μέλους του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ για τον κλάδο των τεχνολογικών ή γεωτεχνικών επιστημών ή τροφίμων
Περισσότερα...
12-10-2017 Ανακοίνωση της ΑΔΙΠ για τον θάνατο του Γ. Παντή
Ανακοίνωση  
26-09-2017 Προκήρυξη θέσης μέλους του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ για τον κλάδο της διοίκησης ή οικονομίας
Περισσότερα...
04-08-2017 Αναρτήθηκε η Έκθεση Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης για το έτος 2016
Περισσότερα...
02-08-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην ΑΔΙΠ
Περισσότερα...
26-04-2017 Προκήρυξη θέσης μέλους του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ για τον κλάδο των οικονομικών επιστημών ή διοίκησης επιχειρήσεων.
Περισσότερα...
26-04-2017 Προκήρυξη θέσης μέλους του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ για τον κλάδο των τεχνολογικών επιστημών μηχανικών.
Περισσότερα...
26-04-2017 Προκήρυξη θέσης μέλους του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ για τον κλάδο των νομικών, πολιτικών ή κοινωνικών επιστημών.
Περισσότερα...
30-03-2017 Στις 20 και 21 Μαρτίου 2017, η ΑΔΙΠ διοργάνωσε στα γραφεία της συνάντηση εργασίας με τους Προέδρους και στελέχη των ΜΟΔΙΠ των ΑΕΙ με κεντρικό θέμα την αποτίμηση και τον προγραμματισμό δράσεων Διασφάλισης Ποιότητας.
Πρόγραμμα εργασιών 
Παρουσίαση Προέδρου 
Παρουσίαση Γενικής Διευθύντριας 
Παρουσίαση Αντιπροέδρου Ι. Γεροθανάση 
Παρουσίαση Αντιπροέδρου Β. Τσιάντου 
Παρουσίαση Αντιπροέδρου Ι. Γεροθανάση - ΕΣΠΑ 
30-03-2017 Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης με απόσπαση.
Περισσότερα...
10-03-2017 Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης με απόσπαση.
Περισσότερα...
20-01-2017 Προκήρυξη θέσης μέλους του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ.
Περισσότερα...
17-01-2017 Δημοσιοποίηση των Εκθέσεων Εξωτερικής Αξιολόγησης των ΑΕΙ.
Περισσότερα...
08-11-2016 Προκήρυξη θέσης μέλους του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ - Ορθή επανάληψη.
Περισσότερα...
24-10-2016 Διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της ΑΔΙΠ.
Περισσότερα...
11-10-2016 Προκήρυξη θέσης μέλους του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ.
Περισσότερα...
06-10-2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού (3 υπαλλήλων) στην ΑΔΙΠ.
Περισσότερα...
06-10-2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού (1 υπαλλήλου) στην ΑΔΙΠ.
Περισσότερα...
17-08-2016 Διακήρυξη αρχικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της ΑΔΙΠ.
Περισσότερα...
29-07-2016 Αναρτήθηκε η Ετήσια Έκθεση της ΑΔΙΠ για το έτος 2015.
Περισσότερα...
08-07-2016 Πρόσκληση για την υποβολή πρότασης συνεργατών για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο εκτέλεσης της Πράξης "Υποστήριξη της ΑΔΙΠ" στους Άξονες Προτεραιότητας 6-8-9
Περισσότερα...
01-06-2016 Πρόσκληση για την υποβολή πρότασης συνεργατών για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο εκτέλεσης της Πράξης "Υποστήριξη της ΑΔΙΠ" στους Άξονες Προτεραιότητας 6-8-9
Περισσότερα...
04-05-2016 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ - Πρόσκληση για την υποβολή πρότασης συνεργατών για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο εκτέλεσης της Πράξης "Υποστήριξη της ΑΔΙΠ" στους Άξονες Προτεραιότητας 6-8-9
Περισσότερα...
22-04-2016 Πρόσκληση για την υποβολή πρότασης συνεργατών για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο εκτέλεσης της Πράξης "Υποστήριξη της ΑΔΙΠ" στους Άξονες Προτεραιότητας 6-8-9- Οριζόντια Πράξη Υποέργου 1
Περισσότερα...
22-04-2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην ΑΔΙΠ
Περισσότερα...
04-03-2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην ΑΔΙΠ
Περισσότερα...
04-03-2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Δ/νση Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεκμηρίωσης
Περισσότερα...
15-01-2016 Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για απόσπαση υπαλλήλων στην Δ/νση Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεκμηρίωσης
Περισσότερα...
31-12-2015 Προκήρυξη για απόσπαση υπαλλήλων στην Δ/νση Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεκμηρίωσης
Περισσότερα...
31-08-2015 Προκήρυξη θέσης μέλους του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ.
Περισσότερα...
28-08-2015 Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών 24 συνεργατών.
Περισσότερα...
28-08-2015 Παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων για απόσπαση διοικητικών υπαλλήλων.
Περισσότερα...
31-07-2015 Αναρτήθηκε πρόσκληση υποβολής πρότασης 24 συνεργατών.
Περισσότερα...
31-07-2015 Αναρτήθηκε πρόσκληση υποβολής πρότασης 4 συνεργατών.
Περισσότερα...
28-07-2015 Αναρτήθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση διοικητικών υπαλλήλων.
Περισσότερα...
27-07-2015 Αναρτήθηκε προκήρυξη πλήρωσης θέσης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΔΙΠ.
Περισσότερα...
15-07-2015 Αναρτήθηκε προκήρυξη διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για το Υποέργο 11 - Μελέτες σχετικές με την αποστολή και τους στόχους της ΑΔΙΠ.
Περισσότερα...
07-06-2015 Στις 25-05-2015 η ΑΔΙΠ διοργάνωσε στις εγκαταστάσεις της στην Αθήνα συνάντηση εργασίας ΜΟΔΙΠ-ΑΔΙΠ με θέμα την εξωτερική αξιολόγηση των Ιδρυμάτων και την χρηματοδότηση του έργου των ΜΟΔΙΠ και της ΑΔΙΠ.
Χαιρετισμός Προέδρου 
Παρουσιάσεις Μελών ΔΣ ΑΔΙΠ 
03-06-2015 Αναρτήθηκε επαναπροκήρυξη του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού παροχής ταξιδιωτικών υπηρεσιών.
Περισσότερα...
12-05-2015 Αναρτήθηκε προκήρυξη διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για το Υποέργο 3 - Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας.
Περισσότερα...
30-04-2015 Αναρτήθηκε πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επιλογή Συμβούλου παροχής οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών.
Περισσότερα...
30-04-2015 Αναρτήθηκε προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού παροχής ταξιδιωτικών υπηρεσιών.
Περισσότερα...
31-03-2015 Αναρτήθηκε προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή.
Περισσότερα...
27-03-2015 Αναρτήθηκε πρόσκληση υποβολής προτάσεων εμπειρογνωμόνων - συνεργατών.
Περισσότερα...
25-02-2015 Αναρτήθηκε διακήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού
Περισσότερα...
24-11-2014 Αναρτήθηκε προκήρυξη για αποσπάσεις διοικητικού προσωπικού.
Περισσότερα...
17-09-2014 Αναρτήθηκε προκήρυξη για αποσπάσεις προσωπικού ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού.
Περισσότερα...
13-08-2014 Αναρτήθηκε η Ετήσια Έκθεση της ΑΔΙΠ (2013-2014).
Περισσότερα...