Εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης Ιδρυμάτων

Συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Εξωτερικής Αξιολόγησης των Ιδρυμάτων από την ΑΔΙΠ    Πανεπιστήμια


Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Διεθνές Πανεπιστήμιο
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Πανεπιστήμιο Πάτρας
Πανεπιστήμιο Πειραιά
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Πολυτεχνείο Κρήτης
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

TEI


Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
ΑΣΠΑΙΤΕ
ΤΕΙ Αθήνας
ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
ΤΕΙ Ηπείρου
ΤΕΙ Θεσσαλίας
ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
ΤΕΙ Κρήτης
ΤΕΙ Πειραιά
ΤΕΙ Πελοποννήσου
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας