Όροι χρήσηςΗ χρήση του παρόντος ιστοτόπου υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια.

Η χρήση του ιστοτόπου αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης του ιστοτόπου. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης του παρόντος, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του ιστοτόπου. Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης του ιστοτόπου, καθώς η συνεχής χρήση του συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

Όλο το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου, εκτός των ρητώς αναφερόμενων εξαιρέσεων και όσων σαφώς προκύπτουν ότι κάτοχοι τους είναι τρίτοι (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά – περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κλπ. (εφεξής περιεχόμενο) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ΑΔΙΠ και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Η ΑΔΙΠ διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.

Απαγορεύεται ρητώς η με οιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου σε οιονδήποτε μέσο (έντυπο ή ηλεκτρονικό) χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΑΔΙΠ.

Επιτρέπεται η έντυπη και ηλεκτρονική αναπαραγωγή των ηλεκτρονικών εγγράφων και των πρότυπων σχημάτων που βρίσκονται αναρτημένα στον παρόντα ιστότοπο από τις ακαδημαϊκές μονάδες και τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό για τον οποίον προορίζονται.