Προκηρύξεις - προσκλήσεις

21-12-2018 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της υπ' αρ. 7467/27-11-2018 πρόσκλησης για υποβολή πρότασης συνεργασίας
Αποτελέσματα  
28-11-2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης συνεργασίας στο πλαίσιο εκτέλεσης της Πράξης «Υποστήριξη της ΑΔΙΠ – Νέα Φάση» στους άξονες προτεραιότητας 6, 8, 9
Κείμενο πρόσκλησης  
28-11-2018 Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων πιστοποίησης των Εσωτερικών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών των ΑΕΙ και ΑΣΕΙ
Κείμενο πρόσκλησης  
Υπόδειγμα πρότασης πιστοποίησης ΕΣΔΠ  
Υπόδειγμα πρότασης πιστοποίησης ΠΠΣ  
Οδηγός πιστοποίησης  
09-07-2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην ΑΔΙΠ
Κείμενο πρόσκλησης  
Φόρμα αίτησης  
21-06-2018 Προκήρυξη - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας θέσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης με απόσπαση
Κείμενο προκήρυξης  
30-03-2018 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή νομικών υπηρεσιών στην ΑΔΙΠ
Τεύχος διακήρυξης  
30-01-2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης συνεργασίας στο πλαίσιο εκτέλεσης της Πράξης «Υποστήριξη της ΑΔΙΠ – Νέα Φάση»
Κείμενο πρόσκλησης  
Φόρμα αίτησης  
30-01-2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην ΑΔΙΠ
Κείμενο πρόσκλησης  
Φόρμα αίτησης  
19-01-2018 Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων πιστοποίησης των Εσωτερικών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών των ΑΕΙ
Κείμενο πρόσκλησης  
Υπόδειγμα πρότασης πιστοποίησης ΕΣΔΠ  
Υπόδειγμα πρότασης πιστοποίησης ΠΠΣ  
Οδηγός πιστοποίησης  
05-12-2017 Προκήρυξη θέσης μέλους του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ για τον κλάδο των τεχνολογικών ή γεωτεχνικών επιστημών ή τροφίμων
Κείμενο προκήρυξης  
Φόρμα αίτησης  
26-09-2017 Προκήρυξη θέσης μέλους του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ για τον κλάδο της διοίκησης ή οικονομίας
Κείμενο προκήρυξης  
Φόρμα αίτησης  
02-08-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην ΑΔΙΠ.
Κείμενο πρόσκλησης  
Φόρμα αίτησης  
26-04-2017 Προκήρυξη θέσης μέλους του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ για τον κλάδο των οικονομικών επιστημών ή διοίκησης επιχειρήσεων
Κείμενο προκήρυξης  
Φόρμα αίτησης  
26-04-2017 Προκήρυξη θέσης μέλους του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ για τον κλάδο των τεχνολογικών επιστημών μηχανικών
Κείμενο προκήρυξης  
Φόρμα αίτησης  
26-04-2017 Προκήρυξη θέσης μέλους του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ για τον κλάδο των νομικών, πολιτικών ή κοινωνικών επιστημών
Κείμενο προκήρυξης  
Φόρμα αίτησης  
30-03-2017 Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης με απόσπαση
Κείμενο προκήρυξης  
10-03-2017 Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης με απόσπαση
Κείμενο προκήρυξης  
20-01-2017 Προκήρυξη θέσης μέλους του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ
Κείμενο προκήρυξης  
Φόρμα αίτησης  
08-11-2016 Προκήρυξη θέσης μέλους του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ - Ορθή επανάληψη
Κείμενο προκήρυξης  
Φόρμα αίτησης  
24-10-2016 Διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της ΑΔΙΠ.
Διακήρυξη ΑΔΙΠ  
Κτηριολογικό Πρόγραμμα ΑΔΙΠ  
11-10-2016 Προκήρυξη θέσης μέλους του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ.
Κείμενο προκήρυξης  
Φόρμα αίτησης  
06-10-2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού (3 υπαλλήλων) στην ΑΔΙΠ.
Κείμενο πρόσκλησης  
Φόρμα αίτησης  
06-10-2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού (1 υπαλλήλου) στην ΑΔΙΠ.
Κείμενο πρόσκλησης  
Φόρμα αίτησης  
17-08-2016 Διακήρυξη αρχικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της ΑΔΙΠ.
Διακήρυξη ΑΔΙΠ  
Κτηριολογικό Πρόγραμμα ΑΔΙΠ  
08-07-2016 Πρόσκληση για την υποβολή πρότασης συνεργατών για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο εκτέλεσης της Πράξης "Υποστήριξη της ΑΔΙΠ" στους Άξονες Προτεραιότητας 6-8-9
Κείμενο πρόσκλησης (pdf)  
01-06-2016 Πρόσκληση για την υποβολή πρότασης συνεργατών για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο εκτέλεσης της Πράξης "Υποστήριξη της ΑΔΙΠ" στους Άξονες Προτεραιότητας 6-8-9
Κείμενο πρόσκλησης (pdf)  
04-05-2016 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ - Πρόσκληση για την υποβολή πρότασης συνεργατών για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο εκτέλεσης της Πράξης "Υποστήριξη της ΑΔΙΠ" στους Άξονες Προτεραιότητας 6-8-9
Κείμενο προκήρυξης (pdf)  
22-04-2016 Πρόσκληση για την υποβολή πρότασης συνεργατών για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο εκτέλεσης της Πράξης "Υποστήριξη της ΑΔΙΠ" στους Άξονες Προτεραιότητας 6-8-9- Οριζόντια Πράξη Υποέργου 1
Κείμενο προκήρυξης (pdf)  
22-04-2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην ΑΔΙΠ
Κείμενο προκήρυξης (pdf)  
Αίτηση συμμετοχής  
04-03-2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην ΑΔΙΠ
Κείμενο προκήρυξης (pdf)  
Αίτηση συμμετοχής  
04-03-2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Δ/νση Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεκμηρίωσης
Κείμενο προκήρυξης (pdf)  
Αίτηση συμμετοχής  
15-01-2016 Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για απόσπαση υπαλλήλων στην Δ/νση Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεκμηρίωσης
Κείμενο προκήρυξης  
Απόφαση παράτασης προθεσμίας  
31-12-2015 Προκήρυξη για απόσπαση υπαλλήλων στην Δ/νση Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεκμηρίωσης
Κείμενο προκήρυξης (pdf)  
Κείμενο προκήρυξης (docx)  
31-08-2015 Προκήρυξη θέσης μέλους του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ
Κείμενο προκήρυξης  
Φόρμα αίτησης  
28-08-2015 Πρόσκληση για την υποβολή πρότασης 24 συνεργατών - παράταση
Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών  
Κείμενο πρόσκλησης  
28-08-2015 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση διοικητικών υπαλλήλων - παράταση
Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων  
Κείμενο προκήρυξης  
31-07-2015 Πρόσκληση για την υποβολή πρότασης 4 συνεργατών
Κείμενο πρόσκλησης  
27-07-2015 Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΔΙΠ
Κείμενο προκήρυξης  
15-07-2015 Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για το έργο "Υποέργο 11 - Μελέτες σχετικές με την αποστολή και τους στόχους της ΑΔΙΠ"
Κείμενο διακήρυξης  
Περίληψη διακήρυξης  
Διευκρινίσεις για τον διαγωνισμό  
03-06-2015 Επαναπροκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού παροχής ταξιδιωτικών υπηρεσιών
Περίληψη διακήρυξης  
Κείμενο προκήρυξης  
12-05-2015 Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για το έργο "Υποέργο 3 - Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας"
Κείμενο διακήρυξης  
Περίληψη διακήρυξης  
Διευκρίνιση για αξιολόγηση προσφορών  
Διευκρινίσεις για τον διαγωνισμό  
30-04-2015 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επιλογή Συμβούλου παροχής οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών
Κείμενο πρόσκλησης  
30-04-2015 Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού παροχής ταξιδιωτικών υπηρεσιών
Περίληψη διακήρυξης  
Κείμενο προκήρυξης  
31-03-2015 Προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή.
Κείμενο προκήρυξης  
27-03-2015 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων εμπειρογνωμόνων - συνεργατών
Κείμενο πρόσκλησης  
Φόρμα αίτησης  
25-02-2015 Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για το έργο "Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, λοιπού εξοπλισμού και λογισμικού"
Κείμενο διακήρυξης  
Περίληψη διακήρυξης  
Διόρθωση συντελεστών διαγωνισμού  
Συμπληρωματικές πληροφορίες - διευκρινίσεις  
24-11-2014 Προκήρυξη για αποσπάσεις διοικητικού προσωπικού
Κείμενο πρόσκλησης  
Έντυπο αίτησης