Skip to main content

Διοικητικό Συμβούλιο

Παντελής ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ - Πρόεδρος ΑΔΙΠ
Παντελής ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ
Πανεπιστήμιο Πατρών

O Παντελής Σ. Κυπριανός γεννήθηκε το 1959 στη Νέα Σελεύκεια Θεσπρωτίας. Είναι καθηγητής Ιστορίας της Εκπαίδευσης και των Πολιτικών Iδεών στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Σπούδασε Ιστορία, Πολιτικές Επιστήμες και Κοινωνιολογία, στην Πάντειο, και με υποτροφία του ΙΚΥ, στα παρισινά πανεπιστήμια Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales και Paris II, από όπου έλαβε, το 1990, το Διδακτορικό του Δίπλωμα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη Συγκριτική ιστορία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης και στην εκπαιδευτική πολιτική. Είναι ιδρυτικό μέλος του Διαπανεπιστημιακού Δικτύου Πολιτικών Ανώτατης Εκπαίδευσης (http://hepnet.upatras.gr/). Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της AIFREF (http://www.aifref.org/) και άλλων επιστημονικών ενώσεων, μέλος της συντακτικής επιτροπής τεσσάρων διεθνών επιστημονικών περιοδικών. Δημοσίευσε 7 βιβλία και 95 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων στα ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά. Διετέλεσε πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών, διευθυντής του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου Δυτικής Ελλάδας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων, Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών του Πανεπιστημίου Πατρών (https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/dep_rect_academic_kiprianos.pdf), εθνικός συντονιστής στον ΟΟΣΑ σε ζητήματα εκπαίδευσης (http://www.oecd.org/education/education-for-a-bright-future-in-greece), μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας για την Εκπαίδευση των Προσφύγων, τακτικός συνεργάτης εφημερίδων και περιοδικών.

Βασίλειος ΤΣΙΑΝΤΟΣ - Αντιπρόεδρος ΑΔΙΠ
Βασίλειος ΤΣΙΑΝΤΟΣ

Ο Δρ. Βασίλης Τσιάντος είναι Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι μαθηματικός, απόφοιτος του τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ (1984). Διδάσκει μαθήματα του γνωστικού αντικειμένου (Μαθηματικά Ι, Μαθηματικά ΙΙ, Διαφορικές Εξισώσεις, Μετασχηματισμούς, Αριθμητική Ανάλυση, Θεωρία Παιγνίων, Συνδυαστική Βελτιστοποίηση, Στοχαστικές Διεργασίες, κλπ.). Το διδακτορικό του είναι στον χώρο των αριθμητικών μεθόδων για συνήθεις διαφορικές εξισώσεις και πιό συγκεκριμένα στις εφαρμογές τους στον μικρομαγνητισμό (Πανεπιστήμιο Μάντσεστερ, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, 2000). Διαθέτει επιπλέον δύο μεταπτυχιακά διπλώματα, ένα MSc στην Μαθηματική Μοντελοποίηση (Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο Μάντσεστερ, 1996), και ένα MPhil στα δίκτυα Ουρών (Πανεπιστήμιο Μπράντφορντ, 1997). 

Από τον Μάϊο του 2000 μέχρι τον Αύγουστο του 2002 εργάσθηκε ως ερευνητής στο Πολυτεχνείο της Βιέννης, στην ομάδα μικρομαγνητισμού του καθηγητή Ζόζεφ Φίντλερ. Από τον Δεκέμβριο του 2003 είναι τακτικός Αναπληρωτής Καθηγητής στο ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών (ΓΤΘΕ). Από τον Ιούνιο του 2009 είναι τακτικός Καθηγητής στο ΤΕΙ ΑΜΘ στο ΓΤΘΕ. Με την εφαρμογή του σχεδίου Αθηνά εντάχθηκε στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ ΑΜΘ. Διετέλεσε Διευθυντής του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από τον Ιούνιο του 2004, μέχρι τον Ιούνιο του 2009. Το ΚΤΕ ΑΜ-Θ υλοποίησε περισσότερα από 40 έργα κατά την διάρκεια της θητείας του, μεγάλο μέρος των οποίων σε συνεργασία με επιχειρήσεις, επιμελητήρια και βιομηχανίες. Επιπλέον, διετέλεσε Προϊστάμενος του ΓΤΘΕ από τον Σεπτέμβριο του 2011 μέχρι τον διορισμό του ως μέλους της ΑΔΙΠ (Απρίλιος 2013).

Τέλος, έχει περισσότερες από 40 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές, περισσότερες από 20 ανακοινώσεις σε συνέδρια με κριτές, και είναι συγγραφέας ενός βιβλίου ("Ανώτερα Μαθηματικά για Μηχανικούς", εκδόσεις Τζιόλα, 2005).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο http://www.teikav.edu.gr/teikav/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=477&Itemid=446&lang=el

Γεώργιος ΖΑΛΙΔΗΣ - Αντιπρόεδρος ΑΔΙΠ
Γεώργιος ΖΑΛΙΔΗΣ
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ο Γεώργιος Ζαλίδης είναι απόφοιτος της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με διδακτορικές σπουδές στο τμήμα Εδαφολογίας και μεταδιδακτορικές σπουδές στο τμήμα Πολιτικών μηχανικών και Μηχανικής Περιβάλλοντος στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Michigan των Η.Π.Α.

Σήμερα κατέχει τη θέση του Καθηγητή Ρύπανσης και Υποβάθμισης Εδαφών. Είναι Διευθυντής των Εργαστηρίων "Τηλεπισκόπησης, Φασματοσκοπίας και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών", και "Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας" στο Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, καθώς και Επιστημονικά Υπεύθυνος του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος (i-BEC). Επίσης διατελεί μέλος του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).

Η διοικητική του εμπειρία απορρέει τόσο από την ίδρυση και την επιστημονική επίβλεψη του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος, όσο κι από την συμμετοχή του σε επιστημονικές θέσεις ευθύνης τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Η.Π.Α.. Έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην σύμβαση Ramsar, εθνικός εμπειρογνώμονας σε θέματα διασυνοριακών υδάτων και συμμετέχει στο High Level Working Group της Ε.Ε. για θέματα παρατήρησης γης. Ο καθηγητής Ζαλίδης έχει αναπτύξει σημαντικές συνεργασίες με τα σημαντικότερα ερευνητικά κέντρα της Ευρώπης και της Αμερικής και συμμετέχει στα αντίστοιχα επιστημονικά δίκτυα. Επίσης έχει διετελέσει εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η έρευνά του επικεντρώνεται σε θέματα παρατήρησης γης, στους τομείς κοινωνικού οφέλους του Παγκόσμιου Οργανισμού Παρατήρησης Γης. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 200 ερευνητικά άρθρα, με πάνω από 100 προφορικές παρουσιάσεις σε Διεθνή Συνέδρια, με πιο πρόσφατες παρουσιάσεις ως προσκεκλημένος ομιλητής στο διεθνές συνέδριο της AGU και στο διεθνές συνέδριο GEOINTELLIGENCE από κοινού με την Γ.Γ. του GEO κα Barbara Ryan. Έχει διευθύνει περισσότερα από 70 ερευνητικά προγράμματα. Πρόσφατα αρίστευσε ως ο καθηγητής με τα περισσότερα χρηματοδοτούμενα προγράμματα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ευάγγελος ΓΕΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ - Μέλος
Ευάγγελος ΓΕΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Δρ Ευάγγελος Γερασόπουλος είναι Διευθυντής Έρευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (EEA). Σπούδασε Φυσική στο Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έλαβε Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών "Φυσικής Περιβάλλοντος" από το ίδιο Τμήμα. Εκπόνησε τη Διδακτορική του Διατριβή στο πεδίο της Ατμοσφαιρικής Φυσικής και Δυναμικής. Παράλληλα, διεξήγαγε έρευνα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Φυσικής και της Ομάδας Περιβαλλοντικής Ραδιενέργειας του Τμήματος Φυσικής (ΑΠΘ). Εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Max Planck στη Γερμανία (Τμήμα Βιογεωχημείας, Mainz) στον τομέα της Επιστήμης Αερολυμάτων και στη συνέεια μετακινήθηκε στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικών και Χημικών Διεργασιών του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου ασχολήθηκε με τη μελέτη της μεταβλητότητας των αερολυμάτων και των αερίων ιχνοστοιχείων, σε απομακρυσμένα θαλάσσια περιβάλλοντα.

Εκλέχτηκε Κύριος Ερευνητής στο ΕΑΑ το 2006 και από το 2011 κατέχει τη θέση του Διευθυντή Ερευνών στο Ινστιτούτο Eρευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΕΑΑ.

Πέραν των ερευνητικών του δραστηριοτήτων κατείχε ή κατέχει ενδεικτικά τις παρακάτω θέσεις ευθύνης: Μέλος του Συμβουλίου της Διακυβερνητικής Ομάδας Γεω-επισκόπισης (Group on Earth Observations (GEO) των ΗΕ (2015 – σήμερα), Διευθυντής του Ελληνικού Γραφείου Γεω-επισκόπισης (2014 – σήμερα), Μέλος του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου (ΤΕΣ) για το Περιβάλλον και την Ενέργεια του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (2014 – 2016), Μέλος του Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2017-σήμερα), Πρόεδρος του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Eρευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (2014-2016), Αντιπρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Eρευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (2012 - 2014), Προϊστάμενος και Υπεύθυνος Ποιότητας του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Χημείας (ΕΑΧ/ΕΑΑ) (2007 – σήμερα), Μέλος της Επιτροπής Καθοδήγησης (Steering Committee) του πρότυπου, διεθνούς ερευνητικού παρατηρητηρίου ΝΕΟ (Navarino Environmental Observatory) στη Μεσσηνία (2010 – σήμερα).

Έχει περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις σε περιοδικά με σύστημα κριτών και >130 σε διεθνή συνέδρια, ενώ το συνολικό επιστημονικό έργο του συγκεντρώνει συνολικά περίπου 2260 αναφορές (περίπου 2050 ετεροαναφορές), με h-index 28 (ISI-WoS, Οκτώβριος 2017). Έχει συμμετάσχει/συντονίσει συνολικά 30 ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή Εθνικούς Πόρους και είναι επίσης συν-εκδότης στο περιοδικό "Atmospheric Chemistry and Physics" EGU/Copernicus (5-y IF: 5.9).

Παρασκευή ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ - Μέλος
Παρασκευή Μητλιάγκα
TEI Δυτικής Μακεδονίας

Η Παρασκευή Μητλιάγκα γεννήθηκε στην Κοζάνη το 1966. Φοίτησε στο Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων όπου και αποφοίτησε το 1989. Το 2007 αναγορεύτηκε διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με γνωστικό αντικείμενο τη Βιολογική Χημεία. Υπήρξε μεταδιδακτορική υπότροφος στα εργαστήρια Ανοσολογίας και Βιολογικής Χημείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και για τρία έτη στο Department of NeuroOncology του MDA Anderson Cancer Center, University of Texas Medical School, Houston, Texas, USA.

Eργάστηκε για 2 έτη ως ερευνήτρια Δ βαθμίδας στο ΝευροΧειρουργικό Ινστιτούτο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το 2003 εκλέχτηκε στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος ΕΠΕΑΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα υπηρετεί στη βαθμίδα της Καθηγήτριας με γνωστικό αντικείμενο Χημεία-Βιοχημεία στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων  του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τη Φλώρινα. Δίδαξε ως επιστημονικός και εργαστηριακός συνεργάτης στο ΤΕΙ Ηπείρου, ως Λέκτορας (ΠΔ. 407) στο Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών. Διδάσκει επίσης στο ΠΜΣ Ανάλυση και Ποιοτικός έλεγχος Τροφίμων του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων και του Πανεπιστημίου Τεχνολογίας Τροφίμων του Plovdiv της Βουλγαρίας..

Υπήρξε Προϊσταμένη του Τμήματος ΕΠΕΑΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας(2006-2010), Διευθύντρια της Σχολής Τεχνολόγων Γεωπονίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (2010-2012), μέλος του Συμβουλίου του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (2012- 2013) . Από το 2013 έως και το Νοέμβριο του 2017 θήτευσε ως Αναπληρώτρια Προέδρου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Διατελεί Διευθύντρια του Διακρατικού ΠΜΣ στην Ανάλυση και τον Ποιοτικό έλεγχο Τροφίμων των  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και Πανεπιστημίου Τεχνολογίας Τροφίμων του Plovdiv της Βουλγαρίας από το 2015 μέχρι και σήμερα. Είναι μέλος της ΑΔΙΠ από τον Ιούνη του 2018.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Μόρια και μηχανισμοί που προκαλούν την αυτοάνοση καταστροφή των β-νησιδιοκυττάρων στον Διαβήτη τύπου Ι, Γονιδιακή θεραπεία για την αντιμετώπιση νεοπλασιών γλοιοβλαστώματος, Απόπτωση και μηχανισμοί πρόκλησής της, Αρωματικά φυτά και η χρήση τους στην τεχνολογία τροφίμων και την ιατρική, Απόβλητα βιομηχανιών τροφίμων, Χρήση υγρών αποβλήτων στη γεωργία, μελέτη τοξικότητας χρήσης τους, Βιοαποικοδομήσιμα υλικά, Ποιότητα κρέατος (επίδραση εμπλουτισμένου σε θρεπτικά συστατικά σιτηρεσίου στην ποιότητα των προϊόντων), Υπολείμματα φυτοφαρμάκων και αφλατοξινών σε τρόφιμα

Το ερευνητικό της έργο αριθμεί 22 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών, 57 ανακοινώσεις/πρακτικά συνεδρίων. Οι εργασίες αυτές αριθμούν περισσότερες από 700 ετεροαναφορές και h index =8.

Έχει τιμηθεί

  • με το δεύτερο βραβείο Παπασταμάτη το 2001, στο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας και με τιμητικό ψήφισμα του Πρυτανικού Συμβουλίου του Παν/μίου Ιωαννίνων την ίδια χρονιά, για την παραπάνω διάκριση της.
  • με το τρίτο βραβείο επιστημονικού εκθέματος στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δεικτών Καρκίνου και Στοχευμένης Θεραπείας, το 2004.
Αντώνιος ΝΤΕΜΟΣ - Μέλος
Αντώνιος ΝΤΕΜΟΣ
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

O Αντώνιος Ντέμος είναι καθηγητής του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών όπου έχει διατελέσει Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος (2006-2007) και Πρόεδρος (2013-2017). Σπούδασε στο Μαθηματικό Τμήμα του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1986) και στη συνέχεια έλαβε Μεταπτυχιακό Πιστοποιητικό στα Οικονομικά και Οικονομετρία από το Πανεπιστήμιο του Southampton (1987), MSc στην Οικονομετρία και Μαθηματικά Οικονομικά στο London School of Economics, London University (1989) και Ph.D. στην Οικονομετρία και Χρηματοοικονομική στο Birkbeck College, London University (1992). Εργάστηκε σαν ερευνητικός βοηθός στο Financial Markets Group, London School of Economics (1988-1992), και στο Capital Markets Group, Banque Paribas, London (1991-93). Διετέλεσε διδακτικός βοηθός στο τμήμα Οικονομικών του London School of Economics (1988-19992) και στο Birkbeck College (1989-1992), Λέκτορας στην Οικονομετρία και Χρηματοοικονομικά στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Reading (1992-1994), Επίκουρος Καθηγητής στη Διεθνή Χρηματοδοτική και Τραπεζική, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1996-2003), Αναπληρωτής Καθηγητής στη Διεθνή Χρηματοδοτική και Τραπεζική στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2003-2013) και Καθηγητής στο ίδιο Πανεπιστήμιο από 2013 έως σήμερα.

Έχει διατελέσει Αναπληρωτής Διευθυντής EUROLAB, Εργαστήριο Παρακολούθησης και Ανάλυσης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (1997-2004), Διευθυντής του ίδιου Εργαστηρίου (2004-2013), Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος ΔΕΟΣ (2004-2013), και Διευθυντής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στα Χρηματοοικονομικά και Τραπεζικά (2005-2017). Είναι Αξιολογητής Ερευνητικών Προτάσεων, Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευσης και δια Βίου Μάθησης, ΕΣΠΑ (2017-σήμερα).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στη Ασυμπτωτική Θεωρία, Μη-γραμμικά Υποδείγματα Χρονολογικών Σειρών, Οικονομετρικές Εφαρμογές στα Χρηματοοικονομικά, Αποτίμηση Χρεογράφων, και Αποδοτικότητα Αγορών. Έχει επιβλέψει 4 διδακτορικές διατριβές και έχει συμμετάσχει σε πάνω από 10 διδακτορικές επιτροπές στη Ελλάδα και εξωτερικό. Έχει δημοσιεύσει πάνω από΄20 άρθρα σε διεθνή περιοδικά με κριτές και έχει συμμετάσχει σε πάνω από 15 διεθνή συνέδρια με κριτές. Έχει χρηματοδοτηθεί από την Βασική Έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2009-2010) και (2015-2016).

Γεώργιος ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ - Μέλος
Γεώργιος ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Καθηγητής Παθολογίας-Γαστρεντερολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. Μεταξύ 1999-31/8/2013 εργαζόταν στη Β’ Παν/κή Παθολογική Κλινική στο Γ.Ν.Α. "Ιπποκράτειο" και από 1/9/2013 είναι διευθυντής της Παν/κής Γαστρεντερολογικής Κλινικής στο Γ.Ν.Α. "Λαϊκό". Αποφοίτησε με Άριστα από την Ιατρική Σχολή Αθηνών. Εκπαιδεύθηκε στη Γαστρεντερολογία στο Γ.Ν.Π. "Τζάνειο" και μετεκπαιδεύθηκε στην Ηπατολογία στο Royal Free Ηospital του Λονδίνου.

Έχει διατελέσει μέλος Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος. Eίναι Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος, μέλος Δ.Σ. του Ελληνικού Ιδρύματος Γαστρεντερολογίας-Διατροφής και μέλος της Επιτροπής Ιογενούς Ηπατίτιδας ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., ενώ ήταν μέλος Δ.Σ. και γενικός γραμματέας της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής και Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος. Ήταν συντονιστής των πρόσφατων Ευρωπαϊκών κατευθυντήριων οδηγιών για Ηπατίτιδα Β και όλων των ελληνικών κατευθυντήριων οδηγιών για Ηπατίτιδα Β και C.

Ερευνητικά, έχει εστιάσει στις ιογενείς ηπατίτιδες, αλλά έχει ασχοληθεί και με άλλα πεδία της Ηπατολογίας-Γαστρεντερολογίας. Είναι συγγραφέας >220 άρθρων σε διεθνή περιοδικά (αθροιστικό I.F.>1100) με >7000 αναφορές (Η-index:43). Έχει διατελέσει αναπληρωτής διευθυντής σύνταξης σε 1 και μέλος συντακτικών επιτροπών σε 5 διεθνή περιοδικά, κριτής άρθρων για >30 διεθνή περιοδικά γαστρεντερολογίας-ηπατολογίας και μείζονα περιοδικά παθολογίας, κριτής περιλήψεων ετησίων συνεδρίων EASL/UEG και Eυρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων Υγείας. Έχει δώσει >100 διαλέξεις, συντελέσει πρόεδρος σε >35 εισηγήσεις/στρογγυλά τραπέζια και παρουσιάσει >220 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια.

Στυλιανός ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ - Μέλος
Στυλιανός ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ο Στέλιος Σταματόπουλος γεννήθηκε στις 7.11.1958 στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Φοίτησε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου αποφοίτησε το 1981 με το βαθμό Άριστα. Από το 1983 μέχρι το 2000 υπήρξε επιμελητής του νομικού περιοδικού "ΔΙΚΗ".
Από το 1985 μέχρι το 1989 υπήρξε έμμισθος μεταπτυχιακός υπότροφος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, το 1988 αναγορεύτηκε σε διδάκτορα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και τον Ιανουάριο του 1990 εκλέχτηκε λέκτορας της πολιτικής δικονομίας στο Τμήμα Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Το 1994 εξελίχθηκε σε επίκουρο καθηγητή, το 2000 σε αναπληρωτή καθηγητή και το 2005 σε καθηγητή πρώτης βαθμίδας. 
Από το 1996, πρώτο χρόνο λειτουργίας της Εθνικής Σχολής Δικαστών, διδάσκει πολιτική δικονομία και από τότε που ιδρύθηκε το 2000 και στο Τμήμα Επιμόρφωσης της Σχολής αυτής, το οποίο εδρεύει στην Κομοτηνή. 

Τον Ιούνιο του 2005 εκλέχτηκε για ένα χρόνο Αντιπρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και παράλληλα ορίστηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης. Το Μάιο του 2006 εκλέχτηκε εκ νέου Αντιπρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για θητεία τεσσάρων χρόνων και ορίστηκε ξανά με απόφαση της Συγκλήτου Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης. Τον Οκτώβριο του 2006 ορίστηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πρόεδρος στο Τμήμα Δημοσίων Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης, ενώ τον Οκτώβριο του 2009 ορίστηκε από την Σύγκλητο Πρόεδρος στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών. 
Τον Αύγουστο του 2010, μετά από πρόταση της Συγκλήτου των Πρυτάνεων διορίστηκε και εξακολουθεί μέχρι σήμερα να είναι μέλος της Ανεξάρτητης Αρχής για τη Διασφάλιση και Πιστοποίηση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. 

Έχει συγγράψει μονογραφίες, γνωμοδοτήσεις, διδακτικά έργα, αυτοτελής μελέτες, πλήθος παρατηρήσεων σε αποφάσεις δικαστηρίων, βοηθητικά βιβλία, ενώ έχει συμμετάσχει και σε συλλογικές ερμηνείες. 

Είναι δικηγόρος από το 1983 και έχει συμμετάσχει σε πλήθος διαιτησιών.

Γεώργιος ΣΤΑΜΕΛΟΣ - Μέλος
Γεώργιος ΣΤΑΜΕΛΟΣ

Ο Γιώργος Σταμέλος είναι καθηγητής στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα στρέφονται γύρω από την Εκπαιδευτική Πολιτική, την Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης, τις Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών.

Οι σπουδές του έγιναν στην Ελλάδα (Πανεπιστήμιο Πατρών) και στη Γαλλία (Université de Paris 8). Το διδακτορικό του αφορούσε το φαινόμενο των ξένων φοιτητών και τη διεθνή κινητικότητα. Έχει επίσης διδάξει στα πανεπιστήμια Πάντειο, Αθηνών και Πελοποννήσου. Στο εξωτερικό, από το 2008, είναι μέλος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης (MERSE) του Πανεπιστημίου της Ρουέν (Γαλλία). Έχει επίσης διδάξει ως προσκεκλημένος καθηγητής στα πανεπιστήμια: Université de Paris 8, Université Ouest Nanterre La Défense και Université de Rοuen. Επιπρόσθετα, έχει δώσει μαθήματα στα πανεπιστήμια Université de Lille III (Γαλλία), Universidad Nova de Lisboa (Πορτογαλία) και Université de Fribourg (Ελβετία). Σε επίπεδο διδακτορικών διατριβών, διευθύνει εργασίες με συνεπίβλεψη (thèse en cotutelle) μεταξύ Πανεπιστημίου Πατρών και Université 8 και Université de Rouen. Έχει συμμετάσχει σε υποστηρίξεις διδακτορικών σε διάφορα πανεπιστήμια της Ελλάδας και στο εξωτερικό (Université de Paris 8, Université Ouest Nanterre La Défense, Université de Rοuen και Université de Nancy 2).

Εργασίες του έχουν δημοσιευτεί στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά. Συνολικά, έχει συγγράψει περίπου 150 εργασίες (βιβλία, κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, άρθρα, πρακτικά συνεδρίων, κτλ).
Ερευνητικά έχει συμμετάσχει και συμμετέχει σε ελληνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Από το 2000 έως το 2008 συμμετείχε στο πρόγραμμα Tuning της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ομάδα Education.

Από το 2009 συντονίζει το Διαπανεπιστημιακό Δίκτυο «Πολιτικές Ανώτατης Εκπαίδευσης» στο οποίο συμμετέχουν τα πανεπιστήμια Πατρών, Αιγαίου και Πελοποννήσου (http://hepnet.upatras.gr). Στο πλαίσιο του Δικτύου είναι επιστημονικός υπεύθυνος του ηλεκτρονικού περιοδικού ACADEMIA (http://academia.lis.upatras.gr/) και διαχειριστής του blog (http://teamthesis.blogspot.com).

Είναι αξιολογητής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε διάφορα προγράμματα έρευνας και υποτροφιών καθώς και αξιολογητής άρθρων επιστημονικών περιοδικών. Αναλυτικότερο σημείωμα μπορεί κανείς να βρει στο http://hepnet.upatras.gr/xfiles/CV/CV%20Stamelos_ell.pdf

Παναγιώτης ΤΣΑΚΛΗΣ - Μέλος
Παναγιώτης ΤΣΑΚΛΗΣ
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ο Δρ Παναγιώτης Τσακλής, είναι Τακτικός Καθηγητής Εμβιομηχανικής & Εργονομίας, στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι επισκέπτης Καθηγητής στην Γ’ Πανεπιστημιακή Κλινική του ΑΠΘ στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου. Επίσης, έχει τοποθετηθεί ως Research associate/Anknuten στο Τμήμα Μοριακής Ιατρικής και Χειρουργικής (ΜΜΚ) στο Karolinska Institutet Σουηδίας και ως Adjunct Professor στο Τμήμα Εμβιομηχανικής στο University of Nebraska at Omaha, ΗΠΑ. Είναι μέλος του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ από το 2015.
 

Ήταν Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης επί 25 έτη (1994-2019. Στη θητεία του στο ΑΤΕΙΘ, ήταν Διευθυντής του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Εκπαίδευσης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ)  του ΑΤΕΙΘ (2010-19) και έχει διατέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΑΤΕΙΘ(2012-14). Υπήρξε Διευθυντής του Εργαστηρίου Εμβιομηχανικής και Εργονομίας του τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΑΤΕΙΘ.

Είναι κάτοχος βασικού πτυχίου των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας του ΑΤΕΙΘ (1987) και του ΤΕΦΑΑ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (1991). Ολοκλήρωσε το Διδακτορικό του στη Βιολογία της Άσκησης στο ΑΠΘ το 2001. Έκανε το μεταδιδακτορικό του (postDoc studies fellowship) στο Ινστιτούτο Karolinska της Σουηδίας, στον τομέα της Εμβιομηχανικής και του Κινητικού Ελέγχου (2005-2006). Μετεκπαιδεύτηκε στον τομέα της Μηχανικής Ιστών στο HST – Harvard Medical School (2007). Εργάστηκε ως βασικός ερευνητής και διδάσκων, στα Τμήματα NVS & Public Health Sciences του Karolinska Institute (2005-2009). Τοποθετήθηκε ως ερευνητής στο Dept Mechanical Engineering (Bioengineering) του Massachusetts Institute of Technology (ΜΙΤ) της Μασαχουσέτης, με αντικείμενο την Αναγέννηση Ιστών και Οργάνων, (2008-2012) και είναι μέλλος της Ένωσης Μεταπτυχιακών Υποτρόφων του Harvard Medical School. Έχει έντονη κινητικότητα Διδασκαλίας μέσω του LLP Erasmus+ σε αρκετά Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. 

Έχει πλούσιο συγγραφικό, διδακτικό και ερευνητικό έργο στα πεδία της Εμβιομηχανικής, της Εργοφυσιολογίας, της Εργονομίας και της Αποκατάστασης. Συμμετέχει σε 4 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, ως υπεύθυνος διδακτικών ενοτήτων και έχει επιβλέψει μεγάλο αριθμό Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών διατριβών. Έχει συντονίσει και συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτημένα από την ΕΕ (FP3 – FP7 – INTERREG II – Erasmus+ etc).

Εχει εκπαιδευτεί στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων σπουδών για σχολές Υγείας από το Harvard Medical School και είναι μέλος της επιτροπής αξιολόγησης για την ετήσια βράβευση των προτάσεων προγραμμάτων σπουδών, στην Ιατρική Σχολή του Case Western Reserve University, USA από το 2009.
Είναι τακτικός Εμπειρογνώμονας (EXPERT) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τα προγράμματα Horizon 2020 και ERASMUS+, καθώς επίσης και μέλλος επιτροπών αξιολόγησης ερευνητικών προγραμμάτων του Ιδρύματος Έρευνας Κύπρου και του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας.
http://tsaklis.com

 

Γεώργιος ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ - Μέλος
Γεώργιος ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Γεώργιος Τσαντόπουλος γεννήθηκε το 1969 στο Μεσολόγγι. Φοίτησε στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από όπου αποφοίτησε το 1995, ενώ κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών υπήρξε μέλος της Συγκλήτου και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών. Το 2000 αναγορεύτηκε σε διδάκτορα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Από το 2001 δίδαξε στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στο Τμήμα Δασοπονίας του ΤΕΙ Λάρισας και στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το Μάρτιο του 2003 εκλέχτηκε λέκτορας στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Το 2010 εξελίχθηκε σε επίκουρος καθηγητής και το 2014 σε αναπληρωτής καθηγητής.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στις Δασικές Εφαρμογές, την Περιβαλλοντική Επικοινωνία και τις Δημόσιες Σχέσεις. Από το 2006 διδάσκει στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων" και από το 2015 στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία" του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Επιβλέπει πέντε διδακτορικές διατριβές και τριάντα μεταπτυχιακές διατριβές, εκ των οποίων είκοσι έχουν ολοκληρωθεί. Έχει συμμετάσχει σε αρκετές επταμελείς εξεταστικές επιτροπές διδακτορικών διατριβών και σε αρκετές τριμελείς εξεταστικές επιτροπές μεταπτυχιακών διατριβών. Έχει συγγράψει πάνω από 160 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, πρακτικά διεθνών και εθνικών συνεδρίων κλπ. Έχει συμμετάσχει σε 23 ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους.

Νικόλαος ΤΣΟΥΝΗΣ - Μέλος
Νικόλαος ΤΣΟΥΝΗΣ
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Ο Νικόλαος Τσούνης γεννήθηκε το 1966 στα Ιωάννινα. Είναι Καθηγητής Οικονομικών στο Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Καστοριά από το 1997 και διδάσκει επίσης, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Θεματική Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική, από το 2006. Έχει διδάξει επίσης, στο Πανεπιστήμιου του Manchester, στη Σχολή Ικάρων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, Τμήμα Εμπορικών Ακολούθων και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Έχει Πτυχίο Οικονομικών από το Οικονομικό Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με άριστα, Master (M.A.(Econ)) στα Οικονομικά και Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) στα Οικονομικά, στη Θεωρία Διεθνούς Εμπορίου, από το Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου του Manchester, U.K.

Είναι συγγραφέας άνω των 30 εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά, άνω των 10 σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων και 2 μονογραφιών. Το επιστημονικό του έργο έχει συγκεντρώσει άνω των 220 αναφορών από άλλους ερευνητές. Έχει επιμεληθεί 9 συλλογικούς τόμους και έχει συγγράψει 3 διδακτικά εγχειρίδια. Είναι κριτής ερευνητικών προγραμμάτων πολλών χωρών (Ρωσία, Κύπρος, Σλοβακία, Σερβία, Τσεχία και Ε.Ε.).

Έχει συμμετάσχει στην επιστημονική επιτροπή πολλών επιστημονικών συνεδρίων και είναι συνιδρυτής και πρόεδρος του ετήσιου διεθνούς συνεδρίου στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά (International Conference on Applied Economics-ICOAE). Είναι αναπληρωτής εκδότης (Associate Editor) στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό International Journal of Computational Economics and Econometrics και μέλος της συντακτικής επιτροπής (editorial board) σε τρία διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει διατελέσει προσκεκλημένος εκδότης (guest editor) στα περιοδικά: International Journal of Financial Economics and EconometricsJournal of International Trade Law and PolicyOpen Journal of Applied Sciences και Journal of European Economy. Είναι επίσης πλήρες μέλος της Ακαδημίας Οικονομικών Επιστημών της Ουκρανίας από το 2011.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στα εφαρμοσμένα οικονομικά με εστίαση στα Διεθνή Οικονομικά, στα Οικονομικά της Εκπαίδευσης και στα Οικονομικά του Τουρισμού. Ήταν μέλος στην εξεταστική επιτροπή 3 διδακτορικών σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και έχει επιβλέψει πολλές μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες.

Στο Ίδρυμα που υπηρετεί έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Αναπληρωτής Πρόεδρος του Συμβουλίου. Είναι ακαδημαϊκός σύμβουλος στο ΔΟΑΤΑΠ από το 2008.

Go to top