adipsecretariat [AT] adip [DOT] gr
Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Όροι Χρήσης της Διαδικτυακής Πύλης της «Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ)»

(Προσωρινό κείμενο, υπό έγκριση.)

1.Η παρούσα διαδικτυακή πύλη (, ) και το περιεχόμενο της είναι ιδιοκτησία της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (εφεξής ΑΔΙΠ). Εξαιρείται το περιεχόμενο όπου επισημαίνονται διαφορετικές πηγές προέλευσης του.

2.Οι επισκέπτες της παρούσας Διαδικτυακής Πύλης της ΑΔΙΠ (εφεξής διαδικτυακή πύλη ή ΔΠ) αποδέχονται και τηρούν ανεπιφύλαχτα το εκάστοτε εθνικό, κοινοτικό (ΕΕ) και διεθνές δίκαιο καθώς και τους παρακάτω όρους χρήσης. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει άμεσα να τερματίσουν τη χρήση της παρούσας ΔΠ.

3.Ο επισκέπτης της Διαδικτυακής Πύλης της ΑΔΙΠ οφείλει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις πράξεων οι οποίες υπονομεύουν κατά οποιονδήποτε τρόπο την ορθή λειτουργία και διαθεσιμότητα της Διαδικτυακής Πύλης.

4.Η ΑΔΙΠ. διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους χρήσης χωρίς προειδοποίηση, αλλά δεσμεύεται να ενημερώνει το παρόν κείμενο σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής. Τονίζουμε ότι η χρήση της ΔΠ της ΑΔΙΠ δηλώνει και την αποδοχή των τυχόν αλλαγών στους όρους χρήσης χωρίς πρότερη προειδοποίηση. Προκειμένου να είστε ενήμεροι για τυχόν αλλαγές σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά την παρούσα σελίδα.

5.Το περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης διατίθεται ελεύθερα προς το κοινό εκτός εάν επισημαίνεται διαφορετικά. Η αναδημοσίευση τμημάτων του περιεχομένου της ΔΠ επιτρέπεται μόνο υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις: δεν θα χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς, δεν θα αλλοιωθεί κατά κανένα τρόπο, θα υπάρχει ρητή αναφορά ότι πρόκειται για αναδημοσίευση από τη ΔΠ της ΑΔΙΠ, θα αναγράφεται ο σχετικός σύνδεσμος προς τη ΔΠ της ΑΔΙΠ καθώς και ο χρόνος προσπέλασης του. Σε κάθε περίπτωση, διατηρούνται όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.

6.Η ΑΔΙΠ καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η ΔΠ να προσφέρει ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών αλλά παρόλα αυτά μπορεί να υπάρξουν δυσλειτουργίες. Η ΑΔΙΠ αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνης σχετίζεται με δυσλειτουργίες οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν άμεσα ή έμμεσα το λογισμικό του επισκέπτη ή/και την ποιότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών και των υπηρεσιών που προσφέρονται από την ΔΠ της.

7.Η ΑΔΙΠ αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνης σχετίζεται με την χρήση από τους επισκέπτες των συνδέσμων προς δικτυακές πύλες τρίτων.


Συλλογή προσωπικών δεδομένων επισκεπτών της Διαδικτυακής Πύλης της ΑΔΙΠ

1.Η Διαδικτυακή Πύλη (ΔΠ) της ΑΔΙΠ. επεξεργάζεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών βάση του κανονιστικού πλαισίου που απορρέει τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και το εθνικό και διεθνές δίκαιο.

2.Η Διαδικτυακή Πύλη της ΑΔΙΠ ενδέχεται να συγκεντρώσει κάποια στοιχεία έμμεσης αναγνώρισης των επισκεπτών της ΔΠ της μέσω των παρακάτω τεχνολογιών:

Καταγραφή της διεύθυνσης Πρωτοκόλλου Internet (IP) των επισκεπτών για λόγους ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων της ΑΔΙΠ.
Των τεχνολογιών (HTTP) cookies και Google Analytics. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον Η/Υ σας σε ειδικούς χώρους που ελέγχονται από τον φυλλομετρητή σας κάθε φορά που επισκεπτόσαστε μία ΔΠ. Δεν έχουν την δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τα αρχεία σας και οι λόγοι χρησιμοποίησης τους είναι η βελτίωση και η στατιστική ανάλυση επισκεψιμότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω της ΔΠ. Τα στοιχεία που ενδέχεται να καταγράφονται στα cookies είναι είτε τεχνικού τύπου, (π.χ. ο τύπος του φυλλομετρητή, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα), είτε στατιστικής ανάλυσης (η δραστηριότητα του επισκέπτη στην ΔΠ της ΑΔΙΠ). Επισημαίνουμε ότι οι φυλλομετρητές προσφέρουν τη δυνατότητα προειδοποίησης για την χρησιμοποίηση cookies από την ΔΠ της ΑΔΙΠ και προσφέρουν την επιλογή μερικής ή ολικής άρνησης χρησιμοποίησης τους. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής άρνησης χρησιμοποίησης των cookies ενδέχεται να υπάρξουν δυσλειτουργίες στις προσφερόμενες υπηρεσίες της ΔΠ. Τέλος, η ΑΔΙΠ ενδέχεται να επεξεργαστεί τμήμα ή το σύνολο των παραπάνω στοιχείων για λόγους βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της.
Εφόσον επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας συμφωνείται για την εκούσια και ανεπιφύλακτη αποστολή του ονόματος σας και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σας στην ΑΔΙΠ.

3.Η ΑΔΙΠ συμμορφούμενη πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και το εθνικό και διεθνές δίκαιο δε θα διαθέσει τα συγκεντρωμένα δεδομένα των επισκεπτών της ΔΠ της σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Εξαιρείται η αποστολή δεδομένων, για λόγους συμμόρφωσης της ΑΔΙΠ με νομικές υποχρεώσεις ή για προστασία της ΑΔΙΠ και του προσωπικού της, προς τις αρμόδιες δημόσιες ή δικαστικές αρχές.

Σας παροτρύνουμε να μελετήσετε την επισυναπτόμενη στο κάτω μέρος της σελίδας δήλωση συμμόρφωσης των Διαδικτυακών Πυλών της ΑΔΙΠ της με τον ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679 ΑΔΙΠ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους εξής τρόπους:
Διεύθυνση: Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 9220944, ΦΑΞ: +30 210 9220143
Τεχνική υποστήριξη, e-mail: support [AT] adip [DOT] gr , Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO): Αθανάσιος Γουδόσης, e-mail: dpo [AT] adip [DOT] gr

('Εκδοση: ΑΔΙΠ ΓΚΠΔ-Δ-2 v.1.1 WWW.ADIP.GR ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ)

pdfΔιαδικτυακές-Πύλες ΑΔΙΠ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΓΚΠΔ