Skip to main content

Ιστορική αναδρομή

Η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας (ΑΔΙΠ) ιδρύθηκε το 2005 με το Ν. 3374/2005 ως θεματοφύλακας για θέματα ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Mε το διορισμό των μελών της Αρχής και τη συγκρότησή τους σε σώμα, ξεκίνησε επίσημα η λειτουργία της Αρχής το 2006. Στην αρχική σύνθεση της Ολομέλειας συμμετείχαν ο Πρόεδρος και δώδεκα μέλη.

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό της νόμο, η ΑΔΙΠ έχει ως κύρια αποστολή την υποστήριξη των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης στην πραγματοποίηση των διαδικασιών που στοχεύουν στη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, την ενημέρωση της πολιτείας και των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για τις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις και τάσεις στα συναφή ζητήματα και της προαγωγή της έρευνας στον τομέα αυτόν.

Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της, η ΑΔΙΠ προώθησε και ολοκλήρωσε την επεξεργασία του πλαισίου των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας. Το πλαίσιο αυτό κοινοποιήθηκε σε όλα τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και στις ακαδημαϊκές τους μονάδες, με τα οποία η Αρχή δημιούργησε ανοικτή γραμμή επικοινωνίας, έχοντας ως στόχο την καθοδήγησή τους προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης του θεσμού της διασφάλισης της ποιότητας. Οι ενέργειες αυτές βοήθησαν σημαντικά τα ΑΕΙ στη δημιουργία κουλτούρας ποιότητας, και είχε ως αποτέλεσμα την ένταξη των πρώτων ακαδημαϊκών μονάδων στις διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης. Έτσι, το 2008 ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου με την πραγματοποίηση της εξωτερικής αξιολόγησης των 5 πρώτων ακαδημαϊκών τμημάτων.

Το 2011 ο Ν. 4009 επέφερε μία ουσιαστικής σημασίας θεσμική μεταρρύθμιση στην ΑΔΙΠ, με αλλαγές στον τρόπο διοίκησης και στη δομή των υπηρεσιών της, αλλά και με τροποποίηση και επέκταση των αρμοδιοτήτων της. Ειδικότερα, με τη θέσπιση της διαδικασίας της ακαδημαϊκής πιστοποίησης, η ΑΔΙΠ ανέλαβε νέες αρμοδιότητες, καθώς της ανατέθηκε η ευθύνη οργάνωσης και πραγματοποίησης του έργου της ακαδημαϊκής πιστοποίησης για τα προγράμματα σπουδών και το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας των ΑΕΙ, και μετονομάσθηκε για το σκοπό αυτό σε Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Το επόμενο χρονικό διάστημα, η ΑΔΙΠ ξεκίνησε το σχεδιασμό για την υλοποίηση της νέας διαδικασίας της ακαδημαϊκής πιστοποίησης και παράλληλα, ολοκλήρωσε το έργο της εξωτερικής αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων καθώς και όλων των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Σήμερα, έχοντας αποκτήσει μία πολύτιμη εμπειρία από το την ολοκλήρωση του έργου της εξωτερικής αξιολόγησης, έχει θέσει νέους στόχους για τη διαδικασία της ακαδημαϊκής πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας των ελληνικών ΑΕΙ.

 

Το έργο της ΑΔΙΠ

Έως σήμερα η ΑΔΙΠ:

 • Περάτωσε την υλοποίηση των διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης 397 τμημάτων των ελληνικών ΑΕΙ, και συντόνισε την έλευση άνω των 1580 εξωτερικών εμπειρογνωμόνων καθηγητών ΑΕΙ του εξωτερικού.
 • Ολοκλήρωσε την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση 36 ελληνικών ΑΕΙ.
 • Συγκρότησε το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων της ΑΔΙΠ, το οποίο σήμερα περιλαμβάνει 4773 επιστήμονες (Καθηγητές, Ερευνητές κλπ) της Ελλάδας και του εξωτερικού, οι οποίοι συμμετέχουν σε επιτροπές διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας (αξιολόγησης, πιστοποίησης κ.α.).
 • Υποστήριξε τις διαδικασίες εκλογής και προαγωγής μελών ΔΕΠ και ΕΠ των ΑΕΙ, ανταποκρινόμενη στα αιτήματα τμημάτων ΑΕΙ για την επιλογή εκλεκτόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011, σύμφωνα με το οποίο τα εξωτερικά μέλη των εκλεκτορικών επιλέγονται από το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων της ΑΔΙΠ.
 • Δραστηριοποιήθηκε στην συγκέντρωση και ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων, στον καθορισμό δεικτών ποιότητας για την Ανώτατη Εκπαίδευση και στην λειτουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Εθνικού Συστήματος Ποιότητας.
 • Συνέταξε μελέτες με βάση τόσο τις Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης των Τμημάτων, και τις Εκθέσεις των Ιδρυμάτων που συντάσσονται από τις ΜΟΔΙΠ των ΑΕΙ, αλλά και τις Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης. Τα ανωτέρω στοιχεία και μελέτες διαβιβάστηκαν στο Υπουργείο Παιδείας προκειμένου να ληφθούν υπόψη στη σύνταξη του Σχεδίου ΑΘΗΝΑ.
 • Μελέτησε και συνέταξε τα Κριτήρια Αναδιάρθρωσης του Χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 • Εξέδωσε δύο Γνωμοδοτήσεις επί του Σχεδίου ΑΘΗΝΑ.
 • Συνέταξε κείμενο έκφρασης γνώμης για τη συγκρότηση εθνικής στρατηγικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 4009/2011.

Τέλος η ΑΔΙΠ κατ΄επιταγήν του Ν.4009/2011 μελέτησε και συνέταξε:

 • Ανάλυση Γενικών Κριτηρίων Πιστοποίησης Προγραμμάτων Σπουδών
 • Σχέδιο Πρότασης Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών
 • Σχέδιο Περιγράμματος Μαθήματος
 • Σχέδιο για την Αξιολόγηση Ιδρύματος και την Πιστοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.

 

Το έργο της ΑΔΙΠ κατά τα έτη 2015-2017

Οι δράσεις που πραγματοποίησε η ΑΔΙΠ το 2015 αφορούν:

(α) Στην αρμοδιότητά της για τη συγκρότηση εθνικής στρατηγικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση.

Ειδικότερα, η ΑΔΙΠ συνέταξε κείμενο έκφρασης γνώμης για τη συγκρότηση εθνικής στρατηγικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 4009/2011. Το κείμενο συντάχθηκε ύστερα από μελέτη όλων των παραγόντων, οι οποίοι λαμβάνουν χώρα στη λειτουργία και ανάπτυξη του εθνικού συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης. Κατά την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε, αναδείχθηκαν τα ισχυρά και αδύναμα σημεία του συστήματος, καθώς και οι υφιστάμενες ευκαιρίες και οι κίνδυνοι στο εξωτερικό του περιβάλλον. Κεντρικό σημείο της ανάλυσης αυτής συνιστά η διατύπωση του οράματος για την εθνική ανώτατη εκπαίδευση:

«Να αξιοποιηθούν τα ελληνικά ΑΕΙ ως βασικοί συντελεστές της ανόρθωσης της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, για την αντιμετώπιση της κρίσης και την εφαρμογή ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης της χώρας. Η Ανώτατη Εκπαίδευση, στις επόμενες δεκαετίες, θα πρέπει να διαδραματίσει έναν κεντρικό ρόλο για τη μετατροπή της εθνικής οικονομίας σε μια παραγωγική οικονομία, βασισμένη στη γνώση και την καινοτομία, για βιώσιμες επιχειρήσεις και ελκυστικά ΑΕΙ που θα παράγουν επιστήμονες με δημιουργικό τρόπο σκέψης, ευρεία μόρφωση και γνώσεις αιχμής σε μια χώρα με υψηλή ποιότητα κοινωνικής ζωής και πολιτισμού, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς.»

Η πρόταση καταλήγει σε συγκεκριμένο πλαίσιο αρχών για την εφαρμογή της στρατηγικής και σε συγκεκριμένες συστάσεις για την ανάπτυξή της.

(β) Στην πραγματοποίηση των εσωτερικών και εξωτερικών αξιολογήσεων των ΑΕΙ.

Ειδικότερα, αναδείχτηκαν τα κύρια σημεία της διασφάλισης ποιότητας των Ιδρυμάτων. Τα σημεία αυτά αφορούν σε θέματα ηγεσίας, στρατηγικής και διοίκησης των ΑΕΙ καθώς και σε θέματα λειτουργίας και τεκμηρίωσης των εσωτερικών τους συστημάτων διασφάλισης ποιότητας. Συγκεκριμένα, η ΑΔΙΠ προέβη στις διαδικασίες οργάνωσης των Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων και ανέλυσε τα αποτελέσματα των εκθέσεων εξωτερικής αξιολόγησης των 14 από τα 36 Ιδρύματα. Η εξωτερική αξιολόγηση των υπολοίπων 22 Ιδρυμάτων ολοκληρώθηκε το α’ εξάμηνο του 2016. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανέδειξε τα σημαντικότερα θετικά και αρνητικά σημεία των Ιδρυμάτων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εμπειρογνωμόνων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η τελική αξιολογική κρίση των Επιτροπών, η οποία, κατά μέσο όρο και με άριστα το τέταρτο  επίπεδο βαθμολογίας, τοποθετεί τα Ιδρύματα στο τρίτο από τα τέσσερα αξιολογικά επίπεδα. Στόχος της εξωτερικής αξιολόγησης των ΑΕΙ είναι η συνεχής βελτίωσή τους και όχι η μεταξύ τους σύγκριση και η κατάταξή τους.

(γ) Στην προετοιμασία της πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και των εσωτερικών συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των ΑΕΙ, μέσω της διεξαγωγής ειδικών μελετών, ως εξής:

 • Τη μελέτη των οδηγών και των προγραμμάτων σπουδών των ΑΕΙ, στην οποία εντοπίζονται οι δυσκολίες και οι ελλείψεις κατά τη συμπλήρωσή τους.
 • Τη μελέτη της ευρωπαϊκής διάστασης των προγραμμάτων σπουδών ανά επιστημονικό κλάδο, με σκοπό την μεταφορά της ευρωπαϊκής εμπειρίας κυρίως από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Tuning.
 • Τη μελέτη των προγραμμάτων σπουδών, που οδηγούν σε νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα.
 • Τη μελέτη για τις πρακτικές ποιότητας και καινοτομίας για την ανάδειξη κέντρων αριστείας στην ανώτατη εκπαίδευση στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο, με σκοπό την αποσαφήνιση της έννοιας της αριστείας και την παράθεση σχετικών παραδειγμάτων.
 • Τη μελέτη για το πλήρες κόστος λειτουργίας και τη χρηματοδότηση των ελληνικών ΑΕΙ. Η μελέτη βασίζεται στη χρήση επιστημονικών προσεγγίσεων για τη δημιουργία σχετικού μοντέλου και την αναφορά καλών πρακτικών.

Ως προς τη στρατηγική και αναπτυξιακή δραστηριότητα της ΑΔΙΠ κατά το έτος 2015 πραγματοποιήθηκαν:

 • Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση της ΑΔΙΠ από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA) και η ανακήρυξή της ως πλήρες μέλος της.
 • Η χρηματοδότηση και η οικονομική λειτουργία της ΑΔΙΠ. Η υποστήριξη του ΕΣΠΑ στην υλοποίηση των δράσεων διασφάλισης ποιότητας.
 • Η διοικητική οργάνωση της ΑΔΙΠ, οι προσπάθειες αναδιοργάνωσής της και η επιστημονική-τεχνολογική ανάπτυξή της με την προμήθεια και εγκατάσταση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Εθνικού Συστήματος Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) για την ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ ΑΔΙΠ, ΑΕΙ, ΥΠΠΕΘ και ενδιαφερομένων φορέων.

 Οι δράσεις της ΑΔΙΠ κατά το έτος  2016 αφορούν:

α) στην πραγματοποίηση της εξωτερικής αξιολόγησης των υπόλοιπων 22 ΑΕΙ  (12 Πανεπιστημίων και 10 ΤΕΙ) από τα 36  της χώρας. Ειδικότερα, οι επιτόπιες επισκέψεις των Επιτροπών Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ) στα ΑΕΙ πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα Φεβρουάριος – Ιούλιος 2016 και η τελική υποβολή των εκθέσεων εξωτερικής αξιολόγησης εκ μέρους των ΕΕΑ ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2016.

 Στην παρούσα φάση, αξιολογήθηκαν τα Ιδρύματα ως προς τη συνολική τους λειτουργία, τη στρατηγική, τους στόχους, τις δομές, τις διαδικασίες και τους κανονισμούς, τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα και τις υπηρεσίες. Επισημαίνεται ότι σκοπός της εξωτερικής αξιολόγησης των ΑΕΙ δεν ήταν η κατάταξη των Ιδρυμάτων ούτε η συγκριτική τους αξιολόγηση, αλλά η εμπεριστατωμένη επισήμανση των θετικών και αρνητικών σημείων, με σκοπό την ανάπτυξη της αυτογνωσίας τους και, συνακόλουθα, τη βελτίωσή τους.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης των ΑΕΙ δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Αρχής, με σκοπό αφενός μεν τη διασφάλιση της διαφάνειας των διαδικασιών αξιολόγησης, την πληροφόρηση των πολιτών και την υποστήριξη των ΑΕΙ στην προσπάθεια επίτευξης της συνεχούς βελτίωσής τους, αφετέρου δε την ενημέρωση της Πολιτείας, με τρόπο, που θα συνεισφέρει εποικοδομητικά στην Εθνική Στρατηγική για την Παιδεία.

Για κάθε ΑΕΙ αξιολογήθηκαν τέσσερις (4) άξονες δραστηριοτήτων, με είκοσι επτά (27) πεδία ανάλυσης (περιλαμβανομένης της συνολικής κρίσης της ΕΕΑ) ως εξής:

 • Τήρηση διαδικασιών αξιολόγησης από τα Ιδρύματα (2 πεδία)
 • Στρατηγικές του αξιολογούμενου Ιδρύματος (13 πεδία)
 • Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος (10 πεδία)
 • Λειτουργία της Κεντρικής Διοίκησης του Ιδρύματος (1 πεδίο)

Η αναφορά της αξιολογικής κρίσης των εμπειρογνωμόνων περιέλαβε για κάθε πεδίο ανάλυση των ευρημάτων, συστάσεις καθώς και την τελική κρίση της Επιτροπής, η οποία αποτυπώθηκε σε κλίμακα αξιολόγησης τεσσάρων βαθμών, σύμφωνα με τα πρότυπα αξιολόγησης που ακολουθεί η ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education), ως εξής: «άξιο θετικής μνείας (worthy of merit), θετική αξιολόγηση (positive evaluation), μερικώς θετική αξιολόγηση (partially positive evaluation) και αρνητική αξιολόγηση (negative evaluation)».

β) η στρατηγική και αναπτυξιακή δραστηριότητα της ΑΔΙΠ κατά το έτος 2016 εστίασε στην:

 • Χρηματοδότηση και η οικονομική λειτουργία της  καθώς και στην υλοποίηση των δράσεων διασφάλισης ποιότητας.
 • Διοικητική της οργάνωση, τις προσπάθειες αναδιοργάνωσής της, τη διεθνή δραστηριότητά της και την τεχνολογική της ανάπτυξη, με τη δημιουργία νέου ψηφιακού περιεχομένου του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Εθνικού Συστήματος Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) για την ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ ΑΔΙΠ, ΑΕΙ, ΥΠΠΕΘ και ενδιαφερόμενων φορέων.

Το έτος 2017 η ΑΔΙΠ κατάγραψε τις σημαντικότερες παραμέτρους στην εξέλιξη του ακαδημαϊκού έργου και τη λειτουργία των Ιδρυμάτων κατά το έτος 2017. Από τα επικαιροποιημένα και αναλυτικά στοιχεία που συγκέντρωσε η Αρχή μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού της Συστήματος (ΟΠΕΣΠ) προκύπτουν, ειδικότερα, τα εξής:

Διάρθρωση των προγραμμάτων σπουδών και του φοιτητικού πληθυσμού

 • Το μεγαλύτερο ποσοστό φοιτητών συγκεντρώνεται στα πανεπιστήμια (68%), ενώ στα ΤΕΙ το ποσοστό ανέρχεται στο 32%.
 • Το μεγαλύτερο ποσοστό των ΠΠΣ των πανεπιστημίων εντάσσεται στην επιστημονική περιοχή των ανθρωπιστικών επιστημών και των τεχνών (21%) και έπεται η περιοχή των επιστημών μηχανικών και μεταποίησης (19%). Ποσοστό της τάξης του 13% των ΠΠΣ καλύπτουν οι οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες, ενώ το ίδιο ποσοστό ισχύει και για τις φυσικές επιστήμες.
 • Στα ΤΕΙ, το μεγαλύτερο ποσοστό των ΠΠΣ εντάσσεται στα πεδία των τεχνολόγων/μηχανολόγων μηχανικών (50%), των διοικητικών επιστημών (30%) και των επιστημών υγείας (25%).
 • Ο φοιτητικός πληθυσμός των πανεπιστημίων, στο μεγαλύτερο ποσοστό του, κατανέμεται σε επιστημονικές περιοχές που ανήκουν κατά τάξη μεγέθους: (α) στις ανθρωπιστικές επιστήμες και τέχνες (18,17%), (β) στις οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες (17,70%) και (γ) στις επιστήμες μηχανικών και μεταποίησης (15,10%).

Διδακτικό προσωπικό

 • Το μέσο ποσοστό αποχωρήσεων μελών ΔΕΠ στα πανεπιστήμια άγγιξε το 3,5%, ενώ το μέσο ποσοστό προσλήψεων κυμάνθηκε μεταξύ του 0,5% και 1%.
 • Σημαντικό ποσοστό των διδακτικών αναγκών και της υποστήριξής τους στα πανεπιστήμια καλύπτουν τα μέλη ΕΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ (16%) αλλά και οι συμβασιούχοι με ανάθεση διδακτικού έργου ορισμένου χρόνου (15%).

Εκπαιδευτικό έργο και επιδόσεις των φοιτητών

 • Ποσοστό 50% των φοιτητών των πανεπιστημίων εμφανίζεται να ολοκληρώνει τις σπουδές του κανονικά (στα ν έτη), ενώ καταγράφεται και υψηλό ποσοστό (37%) φοιτητών, οι οποίοι έχουν ξεπεράσει τα ν+2 έτη σπουδών. Ειδικότερα, τα μεγαλύτερα ποσοστά φοιτητών, που βρίσκονται πάνω από τα ν+2 έτη σπουδών, εντοπίζονται στις διοικητικές και νομικές επιστήμες (47%), τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τις τέχνες (46%) αλλά και τις φυσικές επιστήμες (45%), ενώ ως περισσότερο συνεπείς φοιτητές εμφανίζονται εκείνοι των επιστημών μηχανικών και μεταποίησης (32%), της εκπαίδευσης (33%) και των επιστημών υγείας (39%).
 • Για 2017, το μέσο ετήσιο ποσοστό των αποφοίτων των πανεπιστημίων υπολογίζεται περίπου στο 13% του συνόλου των ενεργών φοιτητών (στους ενεργούς φοιτητές περιλαμβάνονται οι φοιτητές όλων των ετών). Το ποσοστό αυτό φαίνεται να επιδεινώθηκε, υποχωρώντας κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες από το προηγούμενο έτος, όπου οι απόφοιτοι ανήλθαν σε 15% του συνόλου των ενεργών φοιτητών.
 • Ο μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων υπολογίζεται στο βαθμό επτά (7), ενώ ποσοστό 18% των αποφοίτων πήρε πτυχίο με βαθμό από οκτώ (8) και άνω.
 • Οι περισσότερο «συνεπείς» απόφοιτοι (στα ν έτη σπουδών) είναι οι απόφοιτοι των επιστημών υγείας (49,04%) και της εκπαίδευσης (48,55%).
 • Σημαντικός είναι ο μέσος βαθμός υπερκάλυψης των δηλωμένων δυνατοτήτων εκπαίδευσης από τα πανεπιστήμια. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 170%, που σημαίνει ότι εισάγονται 70 επιπλέον φοιτητές από τους 100 που μπορούν να εκπαιδεύσουν τα πανεπιστήμια. Το γεγονός αυτό, σε συνάρτηση με τη μείωση του διδακτικού προσωπικού και το πολύ χαμηλό ποσοστό αναπλήρωσής του επιδρά αρνητικά στην ποιότητα των σπουδών.
 • Καταγράφεται χαμηλή κινητικότητα φοιτητών (μέσω Erasmus) τόσο εισερχόμενων (1%) όσο και εξερχόμενων φοιτητών (1%).

Έρευνα και Καινοτομία

 • Το μέσο πλήθος των διδακτορικών διατριβών που απονέμονται σε ετήσια βάση από κάθε πανεπιστημιακό τμήμα ανέρχεται στις οκτώ (8).
 • Κάθε καθηγητής έχει υπό την επίβλεψή του, κατά μέσο όρο, τρεις (3) υπό εκπόνηση διδακτορικές διατριβές.
 • Κατά το έτος 2017, δημοσιεύτηκαν 1,5 (μέσος όρος) εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές ανά μέλος ΔΕΠ των πανεπιστημίων.
 • Η χρηματοδότηση των ερευνητικών έργων που προέρχεται από την Ευρώπη και από διεθνείς πηγές υπερέχει με ποσοστό 45% έναντι των εθνικών (δημοσίων και ιδιωτικών) χρηματοδοτήσεων, γεγονός που καταδεικνύει τη σχετικά υψηλή και διεθνοποιημένη ερευνητική δραστηριότητα των Ιδρυμάτων.
 • Στα ελληνικά ΑΕΙ η καινοτομία στους δείκτες «διπλώματα ευρεσιτεχνίας» και «δημιουργία τεχνοβλαστών» εξακολουθεί να βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Χρηματοδότηση και διάθεσή της

 • Η δημόσια χρηματοδότηση ανήλθε, κατά μέσο όρο, σε ποσοστό 57% της συνολικής χρηματοδότησης των πανεπιστημίων.
 • Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης, ως προς το σύνολο των χρηματοδοτήσεων των πανεπιστημίων, το 2017 σημείωσε αύξηση ύψους 8%, σε σχέση με το 2016.
 • Σημαντικό ποσοστό (πάνω από 30%) των λειτουργικών αναγκών των πανεπιστημίων καλύπτεται από άλλες πηγές (όπως χρηματοδοτήσεις ΕΛΚΕ, δίδακτρα μεταπτυχιακών προγραμμάτων, παροχή υπηρεσιών εργαστηρίων και κλινικών, δωρεές, χορηγίες, ΤΣΜΕΔΕ).
 • Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού των πανεπιστημίων είναι ανελαστικές (δαπάνες πάγιας λειτουργίας, σίτιση, συντήρηση υποδομών, φύλαξη).

Διοικητικό προσωπικό, υποδομές και υπηρεσίες

 • Οι υπάλληλοι των γραμματειών των πανεπιστημιακών τμημάτων συνιστούν την πλειονότητα των διοικητικών υπαλλήλων (21%) και έπονται οι εργαζόμενοι στους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας –ΕΛΚΕ (17%), τις Υπηρεσίες για διοικητικά θέματα και διαχείριση προσωπικού (16%), τις Οικονομικές Υπηρεσίες (12%), τις Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης (11%), καθώς και στις Υπηρεσίες διαχείρισης υποδομών πληροφορικής (8%).
 • Πολύ μικρό ποσοστό (0,5% έως 1%) του διοικητικού προσωπικού κατανέμεται στις υπόλοιπες υπηρεσίες (ΜΟΔΙΠ, ΔΑΣΤΑ, καθώς και Υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας και συμβουλευτικής). Ως εκ τούτου, τα Ιδρύματα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάπτυξη αποτελεσματικών υπηρεσιών σε θέματα φοιτητικής μέριμνας, έρευνας και καινοτομίας, μεταφοράς τεχνολογίας, διασύνδεσης με την αγορά εργασίας, καθώς και Διασφάλισης Ποιότητας.
 • Οι αίθουσες διδασκαλίας έχουν οριακή επάρκεια θέσεων, με μέση αναλογία μία (1) θέση για 3 φοιτητές, ενώ για τις βιβλιοθήκες μία (1) θέση αντιστοιχεί σε 35 φοιτητές.
 • Ωστόσο, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες των βιβλιοθηκών είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένες σε εθνικό επίπεδο, εφόσον παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε πλούσιο ηλεκτρονικό επιστημονικό υλικό.

Επιπλέον κατά το έτος 2017 η ΑΔΙΠ προώθησε πέντε στρατηγικούς  της στόχους, ως εξής:

 • Την υποστήριξη των ΑΕΙ στην ανάπτυξη της εσωτερικής τους διασφάλισης ποιότητας και την προετοιμασία τους για την πιστοποίηση των ΕΣΔΠ και ΠΠΣ με την
  • Πραγματοποίηση συναντήσεων εργασίας με ΜΟΔΙΠ πανεπιστημίων και ΤΕΙ όλης της χώρας στα γραφεία της ΑΔΙΠ με θέμα «Αποτίμηση και Προγραμματισμός Δράσεων Διασφάλισης Ποιότητας».
  • Διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων σεμιναριακού τύπου ανά Ίδρυμα στα γραφεία της ΑΔΙΠ.
  • Παρουσιάσεις σε Προέδρους Τμημάτων και Διοικήσεις ΑΕΙ.
  • Υποστήριξη των ΑΕΙ στη σύνταξη των εγχειριδίων ποιότητας.
 • Την δημόσια επικοινώνηση των δραστηριοτήτων της με δημόσιες παρουσιάσεις των δραστηριοτήτων της ΑΔΙΠ σε Βουλή, Συνέδρια ΤΕΙ, Συνόδους Πρυτάνεων πανεπιστημίων και ΤΕΙ.
 • Την ενίσχυση της επιστημονικής λειτουργίας της με τη συστηματοποίηση της συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων από τον διεθνή και εθνικό χώρο.
 • Την συστηματική παρακολούθηση των ευρωπαϊκών πολιτικών και δραστηριοτήτων στη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση με την υποβολή ενδιάμεσης έκθεσής της προς την ENQA και θετική αξιολόγησή της.
 • Την συστηματική επιδίωξη χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων για τη διασφάλιση της ποιότητας των ΑΕΙ μέσω ΕΣΠΑ 2014-2020 με την έγκριση Πράξης «Υποστήριξη Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) – Νέα Φάση» με Κωδικό ΟΠΣ 5010714 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
Go to top