Skip to main content

Η ΑΔΙΠ

H Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή και λειτουργεί από το 2006 με αποστολή την επίτευξη υψηλής ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Διοικείται από τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από 10 Καθηγητές Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, καθώς και εκπροσώπους των μη ακαδημαϊκών ερευνητικών κέντρων, των Επιμελητηρίων και των φοιτητών και σπουδαστών της χώρας. Η ΑΔΙΠ είναι διοικητικά αυτόνομη, εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας ως προς τη νομιμότητα των πράξεών της και είναι υπεύθυνη σε εθνικό επίπεδο για τη διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.

Αποστολή της Αρχής είναι η διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της αποστολής της, η Αρχή υποστηρίζει την Πολιτεία και τα ΑΕΙ στη διαμόρφωση και υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και πιστοποιεί την ποιότητα της λειτουργίας των ΑΕΙ. Η Αρχή εγγυάται τη διαφάνεια όλων των δράσεών της στο πλαίσιο της αξιολόγησης και πιστοποίησης της ποιότητας των ΑΕΙ.

Βάσει του Ν. 4009/2011, οι αρμοδιότητες της ΑΔΙΠ διαρθρώνονται σε δύο μεγάλους άξονες: (α) τις σχετικές με τη διασφάλιση της ποιότητας και (β) τις σχετικές με την υποστήριξη της εθνικής στρατηγικής στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Η ΑΔΙΠ συνιστά την ελληνική εκπροσώπηση, ως πλήρες μέλος, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA). Η ENQA αποτελεί το πανευρωπαϊκό συντονιστικό όργανο, με βασική αποστολή τον καθορισμό των κριτηρίων, οδηγιών και προτύπων για τη Διασφάλιση Ποιότητας, στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ).

Go to top