Προκηρύξεις - προσκλήσεις

26-09-2017 Προκήρυξη θέσης μέλους του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ για τον κλάδο της διοίκησης ή οικονομίας
Κείμενο προκήρυξης  
Φόρμα αίτησης  
02-08-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην ΑΔΙΠ.
Κείμενο πρόσκλησης  
Φόρμα αίτησης  
26-04-2017 Προκήρυξη θέσης μέλους του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ για τον κλάδο των οικονομικών επιστημών ή διοίκησης επιχειρήσεων
Κείμενο προκήρυξης  
Φόρμα αίτησης  
26-04-2017 Προκήρυξη θέσης μέλους του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ για τον κλάδο των τεχνολογικών επιστημών μηχανικών
Κείμενο προκήρυξης  
Φόρμα αίτησης  
26-04-2017 Προκήρυξη θέσης μέλους του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ για τον κλάδο των νομικών, πολιτικών ή κοινωνικών επιστημών
Κείμενο προκήρυξης  
Φόρμα αίτησης  
30-03-2017 Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης με απόσπαση
Κείμενο προκήρυξης  
10-03-2017 Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης με απόσπαση
Κείμενο προκήρυξης  
20-01-2017 Προκήρυξη θέσης μέλους του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ
Κείμενο προκήρυξης  
Φόρμα αίτησης  
08-11-2016 Προκήρυξη θέσης μέλους του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ - Ορθή επανάληψη
Κείμενο προκήρυξης  
Φόρμα αίτησης  
24-10-2016 Διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της ΑΔΙΠ.
Διακήρυξη ΑΔΙΠ  
Κτηριολογικό Πρόγραμμα ΑΔΙΠ  
11-10-2016 Προκήρυξη θέσης μέλους του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ.
Κείμενο προκήρυξης  
Φόρμα αίτησης  
06-10-2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού (3 υπαλλήλων) στην ΑΔΙΠ.
Κείμενο πρόσκλησης  
Φόρμα αίτησης  
06-10-2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού (1 υπαλλήλου) στην ΑΔΙΠ.
Κείμενο πρόσκλησης  
Φόρμα αίτησης  
17-08-2016 Διακήρυξη αρχικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της ΑΔΙΠ.
Διακήρυξη ΑΔΙΠ  
Κτηριολογικό Πρόγραμμα ΑΔΙΠ  
08-07-2016 Πρόσκληση για την υποβολή πρότασης συνεργατών για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο εκτέλεσης της Πράξης "Υποστήριξη της ΑΔΙΠ" στους Άξονες Προτεραιότητας 6-8-9
Κείμενο πρόσκλησης (pdf)  
01-06-2016 Πρόσκληση για την υποβολή πρότασης συνεργατών για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο εκτέλεσης της Πράξης "Υποστήριξη της ΑΔΙΠ" στους Άξονες Προτεραιότητας 6-8-9
Κείμενο πρόσκλησης (pdf)  
04-05-2016 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ - Πρόσκληση για την υποβολή πρότασης συνεργατών για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο εκτέλεσης της Πράξης "Υποστήριξη της ΑΔΙΠ" στους Άξονες Προτεραιότητας 6-8-9
Κείμενο προκήρυξης (pdf)  
22-04-2016 Πρόσκληση για την υποβολή πρότασης συνεργατών για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο εκτέλεσης της Πράξης "Υποστήριξη της ΑΔΙΠ" στους Άξονες Προτεραιότητας 6-8-9- Οριζόντια Πράξη Υποέργου 1
Κείμενο προκήρυξης (pdf)  
22-04-2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην ΑΔΙΠ
Κείμενο προκήρυξης (pdf)  
Αίτηση συμμετοχής  
04-03-2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην ΑΔΙΠ
Κείμενο προκήρυξης (pdf)  
Αίτηση συμμετοχής  
04-03-2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Δ/νση Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεκμηρίωσης
Κείμενο προκήρυξης (pdf)  
Αίτηση συμμετοχής  
15-01-2016 Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για απόσπαση υπαλλήλων στην Δ/νση Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεκμηρίωσης
Κείμενο προκήρυξης  
Απόφαση παράτασης προθεσμίας  
31-12-2015 Προκήρυξη για απόσπαση υπαλλήλων στην Δ/νση Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεκμηρίωσης
Κείμενο προκήρυξης (pdf)  
Κείμενο προκήρυξης (docx)  
31-08-2015 Προκήρυξη θέσης μέλους του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ
Κείμενο προκήρυξης  
Φόρμα αίτησης  
28-08-2015 Πρόσκληση για την υποβολή πρότασης 24 συνεργατών - παράταση
Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών  
Κείμενο πρόσκλησης  
28-08-2015 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση διοικητικών υπαλλήλων - παράταση
Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων  
Κείμενο προκήρυξης  
31-07-2015 Πρόσκληση για την υποβολή πρότασης 4 συνεργατών
Κείμενο πρόσκλησης  
27-07-2015 Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΔΙΠ
Κείμενο προκήρυξης  
15-07-2015 Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για το έργο "Υποέργο 11 - Μελέτες σχετικές με την αποστολή και τους στόχους της ΑΔΙΠ"
Κείμενο διακήρυξης  
Περίληψη διακήρυξης  
Διευκρινίσεις για τον διαγωνισμό  
03-06-2015 Επαναπροκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού παροχής ταξιδιωτικών υπηρεσιών
Περίληψη διακήρυξης  
Κείμενο προκήρυξης  
12-05-2015 Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για το έργο "Υποέργο 3 - Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας"
Κείμενο διακήρυξης  
Περίληψη διακήρυξης  
Διευκρίνιση για αξιολόγηση προσφορών  
Διευκρινίσεις για τον διαγωνισμό  
30-04-2015 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επιλογή Συμβούλου παροχής οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών
Κείμενο πρόσκλησης  
30-04-2015 Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού παροχής ταξιδιωτικών υπηρεσιών
Περίληψη διακήρυξης  
Κείμενο προκήρυξης  
31-03-2015 Προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή.
Κείμενο προκήρυξης  
27-03-2015 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων εμπειρογνωμόνων - συνεργατών
Κείμενο πρόσκλησης  
Φόρμα αίτησης  
25-02-2015 Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για το έργο "Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, λοιπού εξοπλισμού και λογισμικού"
Κείμενο διακήρυξης  
Περίληψη διακήρυξης  
Διόρθωση συντελεστών διαγωνισμού  
Συμπληρωματικές πληροφορίες - διευκρινίσεις  
24-11-2014 Προκήρυξη για αποσπάσεις διοικητικού προσωπικού
Κείμενο πρόσκλησης  
Έντυπο αίτησης